header pieni

Yhdistyksen perustamishistoria

      
Lokkisaari-yhdistyksen perustaminen

Julkaisimme 15.11.2009 useissa paikallisissa lintuverkoissa keskustelunavauksen, jonka ajatuksena oli uuden, soiden ja kosteikkojen kunnostukseen ja hoitoon keskittyvän rahaston/säätiön ja sitä tukevan yhdistyksen perustaminen.

Aloitetta laatiessamme pidimme jossain määrin ongelmallisena soiden ja toisaalta ”muiden kosteikkojen” suojelu-, kunnostus ja hoitoprosessien erilaisia monia eroavaisuuksia.

Avauksestamme seurannut pohdiskelu on nyt johtanut siihen, että Suomen luonnonsuojeluliitosta on osoitettu kiinnostusta lähteä viemään eteenpäin puhtaasti soiden ennallistamiseen ja suojeluun keskittyvää rahastoa.

Luonnonsuojeluliitolla onkin tähän huomattavan hyvät edellytykset, ei pelkästään jo valmiin, toimivan järjestönsä puolesta, vaan myös siksi, että sillä on erittäin laaja-alainen asiantuntemus soihin liittyen. Lisäksi sillä on tarvittaessa käytettävissään huomattava määrä asiaan vihkiytyneitä tutkijoita ja vaikuttajia.

Mielestämme ajatus Luonnonsuojeluliiton alle perustettavasta valtakunnallisesta suorahastosta on erittäin kannatettava!

Tästä seuraava kahtiajako selkeyttää myös ulkopuolelle rajautuvan kosteikkorahaston jatkokehittelyä. Puhuttaessa pääsääntöisesti kosteikoista, joita kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin erityisesti mahdollisimman monilajista linnustoa silmälläpitäen, tulisivat valtakunnallisista järjestöistä tärkeimpänä yhteistyökumppaneina kyseeseen ilmeisesti lähinnä BirdLife Suomi ja Bongariliitto, ehkä myös WWF.

Mutta ei kiirehditä asioiden edelle.

Nimittäin, meillähän on jo yksi huikaiseva työnäyte, Lokkisaari, jonka hoitotöiden jatkuvuus täytyy turvata kestävällä pohjalla. Jo yksin sen vuoksi kannattaa ainakin alueellinen kosteikkojärjestö perustaa. Tästä on sitten mahdollisuuksien mukaan hyvä lähteä laajentamaan toimintaa.
 
Ajatuksissa on useampia hankkeita, mutta Ahtialanjärven lisäksi kaksi merkittävää hanketta on jo nyt lupaavasti vireillä; toinen Ahtialanjärven lähellä olevalla laajalla Sarvikkaan kosteikkoalueella ja toinen Nokian Pitkäniemen rannoilla. Myös Kanta-Hämeessä on paikallisten lintuharrastajien toimesta suunnitelmia kosteikkoalueiden rakentamisesta.

Tällaiselle spesiaaliyhdistykselle on tilausta senkin takia, etteivät lintutieteelliset yhdistykset kokemuksemme perusteella tarjoa parasta alustaa viedä näitä syvällistä perehtymistä vaativia hankkeita eteenpäin. Onhan niillä resursseihinsa nähden varsin laaja tehtäväkenttä ja monin tavoin intresseiltään jakautunut jäsenistö. Ja jokaiselle jäsenelle pitäisi luonnollisesti kyetä tarjoamaan jotain jäsenmaksun vastikkeeksi.

Tilanne on luonnollisesti aivan toinen, kun toimijan tehtävänkuva on rajattu tarkasti vain ja ainoastaan kosteikkojen suojeluun, kunnostamiseen ja hoitoon, unohtamatta myöskään suoluontoa. Siis todella konkreettisiin toimiin, joiden tulokset näkyvät luonnossa. Tällöin jokainen osallistuja tietää täsmällisesti mikä on pelin henki. Tästä on hyötyä myös organisaatiolle; jäsenistö on motivoituneempaa ja kaikki ovat mukana saman asian puolesta.

Lähtölaukaus Lokkisaari ry:lle

Selvityksien ja pohdintojen tuloksena olemme tulleet siihen päätökseen, että perustamme kuluvan talven aikana alueellisen kosteikkoyhdistyksen, joka tässä vaiheessa kantaa nimeä Lokkisaari ry. Perustamiskokouksen valmistelu on nyt aloitettu.

Mikä sitten tulee olemaan yhdistyksen tarkempi maantieteellinen toimialue on muun muassa vielä epäselvää ja pohdinnan alla. Lähtökohtana  ennen kaikkea on, että yhdistys pyrkii satsaamaan kohteisiin, jotka tarjoavat parhaimmat mahdollisuudet monimuotoisuuden lisäämiselle.

Tässä vaiheessa kutsumme mukaan kaikkia omien harrastusmahdollisuuksien konkreettisesta parantamisesta kiinnostuneita. Uskomme, että Teitä on jo nyt paljon ja Teitäkin, jotka haluatte ainakin olla tukemassa ja kannustamassa tällaista toimintaa, joka saattaa ennen pitkää laajeta huomattavastikin.

Tämä tiedote toimitetaan henkilökohtaisesti niille, jotka ovat jo aiemmin ilmoittautuneet mukaan Lokkisaariprojektiin. Lisäksi tiedote toimitetaan eri kattojärjestöille ja julkaistaan myös muun muassa lintutieteellisten yhdistyksien postituslistoilla.

Ensimmäisinä toimenpiteinä olemme perustaneet myös aiheen ympärille postituslistan nimeltään Lokkisaari, jossa toivomme ilmoittautumista joukkoomme ja rohkeasti mielipiteitä asiaan liittyen.

Sivut löytyvät alla olevasta linkistä.

http://tech.groups.yahoo.com/group/lokkisaari/?yguid=213549159

Muistutettakoon, että ”yahoogroupsin” kautta voit käyttää myös esimerkiksi Pilyn ja useamman muun paikallisen lintuyhdistyksen postituslistoja, mikäli olet niiden jäsen.
 

29.11.2009


Lempäälässä                                    Nokialla

Tatu Itkonen                                   Rainer Mäkelä