header pieni

Tervetuloa jäseneksi!

Tervetuloa jäseneksi !

Kosteikkoluonnon vaalimiseen ja monipuolistamiseen aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivä Lokkisaariyhdistys perustettiin tammikuussa 2010. Yhdistystä olivat perustamassa lintuharrastajat Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä. Ensimmäiseen hallitukseen tuli neljä jäsentä: Puheenjohtajaksi valittiin Rainer Mäkelä Nokialta, sihteeriksi Tatu Itkonen Lempäälästä, rahastonhoitajaksi Ilkka Hakala Valkeakoskelta ja varapuheenjohtajaksi Jonna Viisainen Janakkalasta.

Yhdistyksen toimialueeksi määriteltiin koko Suomi ja kotipaikaksi Lempäälä, jossa sijaitsevalla Ahtialanjärvellä yhdistykselle nimensä ”luovuttanut” Lokkisaari sijaitsee. Lokkisaarta on kunnostettu ja hoidettu kahden yhdistyksen perustajajäsenen toimesta vuodesta 2002 lähtien kokeellisin ja monipuolisin toimin. Tämän myötä siitä on kehittynyt sisämaan mielenkiintoisin rantalintukohde.

Yhdistyksen päämääristä

Yhdistyksen vähimmäistavoite on Lokkisaaren menestyksekkäiden hoitotöiden jatkuvuus. Vankalta kokemuspohjalta on hyvä mahdollisuuksien mukaan myös laajentaa kosteikkolinnuston ja lintuharrastajien hyväksi koituvaa toimintaa.

Erityisen mielenkiinnon kohteina yhdistyksellä ovat rantaniityt ja peltokosteikot, sekä esimerkiksi turvekentät ja sellaiset alueet, jotka kunnostus- ja hoitotoimin voisivat mahdollistaa hyvinkin mittavat ja monimuotoiset olosuhteet vaateliaallekin kosteikkolajistolle, myös kahlaajalinnustolle.  Jo nyt on uusia hankkeita laitettu alulle sekä hahmoteltu lisää mahdollisuuksia. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on parantaa konkreettisin käytännön toimin eri lajien pesintämahdollisuuksia esimerkiksi säännöstellyillä vesialueilla tai vaikkapa kaakkurijärvillä rakentamalla ja ylläpitämällä näille turvallisia pesimäpaikkoja.  

Toiminnan laajeneminen tapahtuu luonnollisesti resurssien puitteissa ja tärkeänä edellytyksenä yhdistyksen levittäytymiselle on, että muistakin maakunnista löytyy innokkaita henkilöitä. Luonnollisesti myös esimerkiksi lintutieteelliset- ja luonnonsuojeluyhdistykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhdistys on siis kosteikkoasioiden täsmätyökalu, ei muiden luontoyhdistysten kilpailija.

Tavoitteenamme on pyrkiä sujuvaan yhteistyöhön myös ympäristöhallinnon kanssa ja tuoda asiantuntemuksella esiin uusia näkökulmia. Viranomaisten kanssa toimiminen on tärkeää siksikin, koska hankkeet edellyttävät erilaisia lupia. Esityksineen, kaikkine lupa-asioineen, hankkeineen ja toteutuksineen työtä siis riittää. Tuloksien saaminen vaatii lopulta pitkäjänteisyyttä.

Jäsenyydelläsi tuet toimintaamme

Lokkisaariyhdistyksen vuosijäsenmaksu on 10 euroa. Nuorisojäsenen vuosimaksu (alle 18-vuotiaat) on puolet tästä eli 5 euroa.

Jäsenenä tuet tavoitteitamme, jotka lisäävät lähialueesi linnuston rikkautta ja parantavat retkeilymahdollisuuksiasi. Olet myös tervetullut mukaan käytännön toimintaamme, niin kunnostus- ja hoitotalkoisiin, kuin erilaisiin henkisiä resursseja vaativiin tehtäviin. Yhdistyksen tili on: FI60 5494 0920 1155 83. Maksaessasi jäsenmaksun, liitä mukaan yhteystietosi.

Kiitos kun haluat olla mukana – yhteistyön tulokset näkyvät luonnossa!

sinisorsa
Rainer Mäkelä (oik.) ja Tatu Itkonen seuraavat sinisorsan puuhia.