Image not available
Image not available

FACEBOOK

Katso lisää!

Image not available

LINKIT

Katso lisää!

Image not available

KONTAKTI

Tarkemmat yhteystiedot

Image not available

Heading

Liity
jäseneksi

Image not available
Image not available
Image not available

LOKKISAARI ry.

Kosteikkoluonnon puolesta

2001

Hoitotoimet olivat vielä varsin vaatimattomia. Ne aloitettiin heinäkuussa niittämällä käsipelillä saaren itäreunan isosorsimo- ja osmankäämikasvustoja, osin ruovikkoakin ja pitämällä niitä avoimina koko syksyn niin, että myös lietealaa oli jossain määrin tarjolla. Toimenpiteiden seurauksena pieniä määriä kahlaajia alkoi lepäillä niitetyillä alueilla. Hieman enemmän ja säännöllisemmin nähtiin nk. peruskahlaajia, taivaanvuohia, liroja sekä suokukkoja, jotka hyötyvät nopeasti avoimuuden lisääntymisestä, mutta viihtyvät myös matalan kasvillisuuden suojissa.

naurulok 2001
Naurulokki 31.5.2006 (Kuva: Kari Eischer)

Noin 30 vuoden tauon jälkeen (kts. Ahtialanjärven lokkisaaren historia 1960-luvulla) tehtiin yksittäisiä havaintoja jo arktisista kahlaajalajeistakin, kuten kuovi- ja pikkusirreistä. Nämä ovat lajeja, jotka vaativat pysähtyäkseen jo selvemmin avoimia lietealoja. Niiton seurauksena esiin saatetut lietealat olivat kuitenkin varsin vaatimattomia ja umpeutuivat nopeasti erityisesti isosorsimo kasvustojen osalta, eivätkä ne siten tarjonneet suuremmille joukoille tilaa levähtää. Niinpä havainnot suo- ja lapinsirreistä, sekä tylleistä olivat edelleen satunnaisia.

Varpuslinnuista olivat hyötyjiä tässä vaiheessa etenkin keltavästäräkit, västäräkit, sekä niittykirviset, joita alkoi heti näkyä pieninä parvina. Elokuun lopulla – syyskuussa joukossa nähtiin myös muutamia lapinkirvisiä.