Image not available
Image not available

FACEBOOK

Katso lisää!

Image not available

LINKIT

Katso lisää!

Image not available

KONTAKTI

Tarkemmat yhteystiedot

Image not available

Heading

Liity
jäseneksi

Image not available
Image not available
Image not available

LOKKISAARI ry.

Kosteikkoluonnon puolesta

Lokkisaari ry.

Lokkisaari Ry:n tarkoituksena on edistää monimuotoisen ja vaateliaan kosteikkolajiston suojelua, kunnostuksen ja hoidon keinoin. Lisäksi yhdistyksen pyrkimyksenä on parantaa yleistä tietämystä kosteikkojen merkityksestä luonnolle, vaikuttaa asenteisiin luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi.

Yhdistyksen nimi juontaa juurensa Lempäälän Ahtialanjärven Lokkisaaresta, josta yhdistys on kunnostanut Sisä-Suomen mielenkiintoisimman kosteikkolinnustokohteen. Lokkisaaren jatkuvan hoidon turvaaminen on yhdistyksen tärkein tavoite.

Lisäksi Lokkisaari Ry:n toimintaan kuuluu muun muassa:

  • Pyrkiä aikaansaamaan ja ylläpitämään kunnostus- ja hoitotoimilla muita monimuotoisia kohteita alueellisesti uhanalaisten ja vähälukuisten lintulajien tarpeisiin sekä levähdysalueiksi muuttolinnuille.
  • Laatia esityksiä sopivien kosteikkoalueiden kunnostamiseksi ja uusien kunnostusmenetelmien kokeilemiseksi.
  • Laatia linnusto- ja muita luontoselvityksiä